Meet the Team
Ontmoet het Team
 

MURAPI B.V. is founded in July 2019 by mr. John de Graaff and mr. Richard Nagelmaeker, who also happen to be cousins.

Both have multiple years of entrepreneurial experience, and both are educated and experienced in Information Technology (IT), where John has focus on Hardware and Electronics, and Richard has focus on Software, Data Structures and User-Interface.

Our orgnisational chart:

MURAPI B.V. is in juli-2019 opgericht door dhr. John de Graaff en dhr. Richard Nagelmaeker, die ook neven zijn.

Beiden hebben meerdere jaren ondernemerservaring en beiden zijn opgeleid en hebben ervaring in Informatie Technologie (IT), waarin John focus heeft op Hardware en Elektronica en Richard focus heeft op Software, Data Structuren en de gebruikers-interface (User-Interface).

Ons organogram: